Revitalizace hradu Kost získala podporu evropských dotací IROP – Název projektu: Revitalizace hradu Kost Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000313

Revitalizace hradu Kost získala podporu evropských dotací IROP – Název projektu: Revitalizace hradu Kost Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000313

Projekt “Revitalizace hradu Kost” získal podporu evropských dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů), a jednak na návazné činnosti, které povedou ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací). Památka bude rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.
Aktuálně probíhají přípravy na výběrové řízení; fyzická realizace je plánována na období březen 2019 – červen 2021. Informace na webových stránkách budou průběžně aktualizovány.