Rodina Kinský & Kinský dal Borgo, a.s.

Rodina Kinských patří ke starým aristokratickým rodům Českého království a hrála důležitou roli jak v historii města Chlumec nad Cidlinou, tak Českého království. Její kořeny sahají do doby vlády Přemysla Otakara I. ve 14. století. Původním sídlem rodiny byla opevněná venkovská tvrz Vchynice u Lovosic, odkud pochází jméno Vchynský. Během let se jméno změnilo do dnešní podoby Kinský...

Historie Kinských

Kinský dal Borgo, a.s. je akciová společnost, kterou založili roku 2004 dva synové Norberta Kinského - Giovanni a Pio Kinský dal Borgo – ke správě rodinného majetku po restituci v roce 1992. Dneska společnost spravuje více než 8.000 hektarů lesa, zhruba 470 hektarů zemědělské půdy, 575 hektarů rybníků a 260 ha ostatních ploch, zámek Karlovu Korunu, hrad Kost a další menší budovy...

O společnosti

Obchodní aktivitySpolečnost Kinský dal Borgo, a.s. se zabývá nejen správou kulturních památek - zámek Karlova Koruna a  hrad Kost, ale hospodaří na více jak 8 000 ha lesů.. Kromě správy lesů a zpracování dřeva ve své pile se samozřejmě stará i o myslivost v těchto oblastech.


Majetek rodiny Kinských dal Borgo

Od samého začátku bylo oběma zakladatelům jasné, že vedení tohoto nového podniku bude představovat cestu plnou výzev a příležitostí. Dneska společnost více než 8.000 hektarů lesa, zhruba 470 hektarů zemědělské půdy, 575 hektarů rybníků a 260 ha ostatních ploch, zámek Karlovu Korunu, hrad Kost a další menší budovy. Toto vše představovalo také rodinný odkaz, staletími vepsaný do země, a přispělo k opravdovému pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti za zemi a její lid.

Background Image

Zámek Karlova Koruna

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1721-1723 hrabě František Ferdinand Kinský-nejvyšší kancléř a lovčí Království českého. Plány zámku vypracoval Giovanni Santini-Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F.M.Kaňka. Rozlehlý zámecký park ve stylu anglické zahrady.

Více informací
Background Image

Hrad Kost

Hrad Kost byl postaven ve 14.století. Prvním majitelem hradu byl Beneš z Vartemberka. O další rozšíření hradu se následně zasloužili Zajícové z Hazmburka, Šelemberkové , Bibrštejnové a Popelové z Lobkovic. V dnešní době je hrad Kost označován za nejzachovalejší gotický hrad s atraktivní polohou na skále v údolí Českého ráje.

Více informací
Background Image

Hotel Obora Kinský

Obora Kinský, s výhledem na Žehuňský rybník, byla založena v roce 1562 Ferdinandem II., císařem Svaté říše římské a českým králem. Během komunistického režimu v prostorách obory bylo lesnické učiliště. Bohužel lesnické učiliště zaniklo z důvodu nedostatku studentů. Hotel a restaurace byly přestavěny v roce 1994 rodinou Kinských poté, co jim byl vrácen majetek od státu.

Více informací
Background Image

Polesí Luhy

Luhské polesí se stalo předmětem tajuplných pověstí. V polesí se nácházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana (stáří se odhadovalo na 800 let ). Více si můžete přečíst na stránce Historie. Nabízíme ubytování v překrásné krajině v okolí Chlumce nad Cidlinou. Užijte si i vy ničím nerušený odpočinek uprostřed luhského lesa. Možnosti ubytování naleznete na stránce Ubytování. Nabízíme také možnost pronájmu prostor pro svatby.

Více informací

Svatby

Background Image

Rezervujte si svůj svatební termín

Nabízíme krásné lokality pro uspořádání vaší svatby: barokní zámek Karlova Koruna, gotický hrad Kost, stylový hotel Obora Kinský, polesí Luhy

Top