Z dějin rodu Vchynských ze Vchynic

Vchynští ze Vchynic jsou svým původem staročeskou vladyckou rodinou, později panskou, hraběcí a knížecí. Prvním doložitelným předkem je k roku 1276 uváděný Bohuslav ze Žernosek, jenž měl syny uváděné s přídomkem “ze Vchynic”, podle tvrze a vesnice u Lovosic. Jejich potomci se v následujících letech rozdělili na několik rodových větví. Pokračování rodu Vchynských ze Vchynic zajistila větev Jana Dlaska ze Vchynic (†1521).

Významným představitelem rodu byl Radslav starší Vchynský ze Vchynic a Tetova (†1619). Radslav je považován za zakladatele rozsáhlého majetku rodu a významného představitele veřejného života. V průběhu života se zařadil mezi deset nejbohatších aristokratů Království českého. Dne 21. března 1596 jej povýšil císař Rudolf II. do panského stavu. Svou politickou kariéru završil v letech 1611–1618 jako královský hofmistr dvora císaře Matyáše.

Dalším významným představitelem rodu byl Václav Norbert Oktavián Kinský (1642–1719). Stejně jeho předkové zastával vysoké dvorské funkce, rozšiřoval majetek rodu a postupem let se stal třetím největším feudálním vlastníkem v Čechách. V roce 1706 zřídil z části svého majetku tzv. fideikomis, jehož hlavním střediskem bylo Chlumecké panství.

Po jeho smrti v roce 1719 převzal větší část dědictví včetně chlumeckého panství jeho syn František Ferdinand Kinský (I678-1741). Ten byl v roce 1723 jmenován nejvyšším českým dvorským kancléřem Království českého a dvorským hofmistrem. Císař Karel VI. jej za dlouholeté služby ocenil Řádem zlatého rouna. Reprezentační povinnosti i prestiž vysoce postaveného rodu již starý chlumecký zámek nemohl uspokojovat, a tak nechal František Ferdinand vystavět nový zámek na vršku nad městem Chlumec nad Cidlinou. Projektantem byl přední český barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. V roce 1723 na zámek zavítal císař Karel VI., na jehož počest byl nazván Karlovou Korunou.

číst dále

Chlumecká větev Kinských

František Ferdinand Kinský se tak stal zakladatelem chlumecké větve rodu, která žije přes jeho potomky do současné doby. Z manželství s dolnorakouskou hraběnkou Marií Terezií hraběnkou z Fünfkirchen měl čtyři syny, ze kterých se dospělosti dožil pouze Leopold Ferdinand (1713–1760) a stal se tak dědicem chlumeckého panství. Leopold Ferdinand získal úřad nejvyššího lovčího a nejvyššího hofmistra. František vystavěl vedle chlumeckého zámku jízdárnu a v nedalekém lese lovecký zámeček Obora. Za velký úspěch lze považovat i návštěvu císařovny Marie Terezie na zámku Karlova Koruna. Po jeho smrti se stal dědicem prvorozený syn Leopold Josef (1764–1831), který se aktivně zúčastnil napoleonských válek jako generál a v roce 1813 hostil na chlumeckém zámku ruského cara Alexandra I.

Dalším z řady významných představitelů rodu byl Oktavián Josef (1813–1896). Jednalo se o vynikajícího odborníka na chov koní a jeho zásluhou došlo k vyšlechtění anglického teplokrevníka „Equus Kinsky“. Oktavián Josef byl zároveň jedním z prvních zakladatelů parforsních honů v českých zemích. Na Lučických loukách nechal vybudovat dostihové závodiště s náročnými překážkami a v roce 1846 uspřádal Velkou chlumeckou steeplechase, kterou jako velice zkušený jezdec sám vyhrál na hřbetě svého milovaného hřebce Caesara.

číst dále

Bouřilivé 20. století

Po svém prastrýci Oktaviánovi zdědil chlumecké panství Zdenko Radslav Kinský (1896–1975). Zdenko Radslav měl vynikající vystupování, výborné kontakty a skvělé jazykové schopnosti. Ovládal plynně češtinu, němčinu, angličtinu, francouzštinu, maďarštinu, italštinu a ruštinu. Jako zástupce významného šlechtického rodu podepsal Deklaraci zástupců české šlechty proti nacismu. Tím samozřejmě způsobil nemalé problémy sobě i své rodině. Chlumecké panství mu bylo za protektorátu zabaveno. Po skončení 2. světové války získal všechen majetek zpět, jen aby mu byl roku 1948 opět zabaven, tentokrát komunisty. Zdenko Radslav zemřel v italském exilu.

Václav Norbert Oktavián (1924-2008) byl dalším následovníkem rodu. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalémského (tzv. Maltézští rytíři), kde získal významné postavení ve vedení řádu se sídlem v Římě. Po podpisu mezistátní smlouvy mezi řádem a Maltskou republikou se stal prvním kastelánem bývalé řádové pevnosti Sant Angelo v hlavním městě Malty La Valletě. V roce 1992 Václav Norbert Oktavián restituoval hrad Kost, zámek Chlumec nad Cidlinou, Žehuňskou oboru v Kněžičkách s loveckým zámečkem Obora a pozemky bývalých velkostatků. Po vrácení majetku začal ihned s jejich rehabilitací a ze získaných prostředků ze svých podniků financoval jejich opravu. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové Giovanni Zdenko Kinský dal Borgo (1949) a Pio Paolo Kinský dal Borgo (1956).

číst dále

Návrat do Čech

Giovanni Zdenko se oženil s Američankou Michelle Hoskins a z jejich manželství se narodily dvě děti, dcera Eleonora (1979) a syn Francesco (1983). Dcera Eleonora reprezentuje Českou republiku v dostizích a trénuje paralympijskou jezdkyni Anastasju Vištalovou na koni Kinských. Syn Francesco se stará o správu majetku ve společnosti Kinsky dal Borgo a. s. společně s bratrancem Carlem. Cílem společnosti je správa a rozvoj rodinného majetku, získaného zpět po restituci. Od svého založení tato rodinná firma vybudovala širokou nabídku produktů a služeb sahajících od lesnictví, myslivosti, produkce dřeva a výrobků z něj, až po turistiku, svatby a pořádání akcí.

Majetek společnosti představuje rodinný odkaz pevně spojený s českými zeměmi. Z tohoto důvodu je jedním ze základních principů společnosti podporovat rozvoj místní ekonomiky, pracovat s místními lidmi a naplňuje nás štěstím, když se náš úspěch změní v lepší nebo nové příležitosti pro místní a regionální podnikatele. Zároveň nám záleží na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali výrobky a služby nejvyšší kvality vycházející z naší historické tradice a zkušenosti v oboru.

Další informace o historii a současnosti rodiny Kinských dal Borgo se dozvíte ve stálé expozici na zámku Karlova Koruna.

více na karlovakoruna-zamek.cz

Více o historii a současnosti rodiny Kinských dal Borgo se dozvíte ve stálé expozici na zámku Karlova Koruna.

prohlídkové okruhy Karlova Koruna