Rytířské turnaje – v červenci a srpnu každý den

Rytířské turnaje – v červenci a srpnu každý den

Hrad Kost nalezneme nedaleko města Jičín, asi 80 km na severovýchodně od Prahy. První zmínky o opevněné dřevěné tvrzi, vystavěné pravděpodobně Benešem z Vartemberka, se objevují již po roce 1349. Jeho syn Petr, který pracoval u dvora Karla IV., nechal vystavět obytný palác, velkou bílou věž a hrad nově opevnil. Celé hradní jádro zůstalo v nezměněné podobě dodnes, a proto patří Kost k jedním z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. Na hradě se za celou dobu vystřídalo několik šlechtických rodin, kdy každá přispěla buď přistavením nového paláce, nebo provedla větší stavební úpravy. Posledními majiteli byli členové rodu Dal Borgo Netoličtí, v dnešní době patří hrad jejím potomkům, rodině Kinský dal Borgo.