certifikace PEFC

V našich lesích používáme pouze environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné procesy. Věříme v odpovědnost a naším cílem je zachování přírody pro současné i budoucí generace. Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích je postup, při kterém nezávislý certifikační orgán posuzuje zda obhospodařování lesů splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření.