Péče o les

Hospodaříme na více než 8 tisících hektarech lesa a současně pečujeme o přírodní rezervace a Evropsky významné lokality jako je Dománovický les nebo Národní přírodní rezervace Žehuňská obora. Staráme se o to, aby v nich bujel život (…)

více informací
více informací

Myslivost

Spravujeme devět honiteb na ploše větší než 8 tisíc hektarů. Nabízíme jedinečné lovecké zážitky all-inclusive včetně zapůjčení veškerého vybavení. Ctíme tradice české myslivosti a pořádáme klasické i netradiční lovy včetně organizace větších loveckých akcí (…)

více informací
více informací

Pila Kinský

S tradicí od roku 2002 zpracováváme dřevo převážně z vlastní produkce. Vyrábíme řezivo z různých dřevin do délky 6 metrů, nedílnou součástí je také sušení dřeva v sušárnách. V roce 2013 jsme také spustili výrobní linku na brikety z vlastních pilin. Každý rok jich vyprodukujeme přes tisíc tun.

Jdeme cestou moderních technologií, ekologického přístupu a co možná největšího využití vlastních surovin při zpracování.

více informací
více informací