Péče o les

Hospodaříme na více než 8 tisících hektarech lesa a současně pečujeme o přírodní rezervace a Evropsky významné lokality jako je Dománovický les nebo Národní přírodní rezervace Žehuňská obora. Staráme se o to, aby v nich bujel život.

Vybíráme semena stromů a keřů, zakládáme lesní školky. Citlivě zbavujeme půdu klestí a pomáháme jí v obnově. Chráníme lesní kultury proti škůdcům a šetrně těžíme dřevo. Své lesy známe jako vlastní boty a chceme je zachovat i pro příští generace.

Lesy v majetku společnosti

Naše lesy jsou rozděleny do čtyř lesních hospodářských celků. LHC Radovesnice II leží nedaleko města Kolín, kde je převažující dřevinou dub v závěsu s borovicí.  Nachází se zde i ojedinělý dubovo-habrový porost známý jako přírodní rezervace a Evropsky významná lokalita Dománovický les. LHC Kinský Holovousy se nachází u Hořic v přírodní lesní oblasti Podkrkonoší. Převažující dřevinou je smrk. LHC Chlumec nad Cidlinou je naším největším lesním celkem. Charakterem nížinná krajina, jejíž součástí je Národní přírodní rezervace – Žehuňská obora s daňky a muflony. LHC Kost se rozkládá v okresech Mladá Boleslav a Jičín a z části zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

PEFC certifikáty
PEFC certifikáty

Kontaktujte nás

Ing. Michal Prouza
ředitel lesního hospodářství

+420 737 215 968
prouza@kinsky-dal-borgo.cz

Ing. Milan Ornst
nadlesní

+420 737 215 974
m.ornst@kinsky-dal-borgo.cz