Projekt se zaměřuje na revitalizace – stavební obnovu chátrajících památkových objektů v zámeckém areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Jedná se o jízdárnu, konírnu, kočárovnu, vodárnu a tzv. Růžový domek. Po dokončení revitalizace bude pro návštěvníky vytvořen nový prohlídkový okruh se zaměřením na chov vzácného plemene koní Kinských. Součástí nového okruhu bude nová expozice s množstvím interaktivních prvků. Díky projektu také vznikne nové informační centrum pro návštěvníky.

Cílem projektu je zachování objektu vysoké kulturně historické hodnoty pro budoucí generace, zvýšení nabídky poskytovaných služeb prostřednictvím zpřístupnění objektů, které doposud nebyly zahrnuty do stávajících prohlídkových okruh, podpora ochrany památky prostřednictvím instalace bezpečnostních prvků, využití moderních technologií k efektivnější a poutavější prezentaci památky – jak pro dospělé, tak pro děti a zefektivnění prohlídek pro návštěvníky české i zahraniční prostřednictvím mobilní aplikace audio průvodce, která umožní vybrat si interaktivní historický výklad v několika jazycích.

Projekt umožní rozvoj potenciálu kulturního dědictví, který bude mít za následek celkový rozvoj regionu v oblasti sociálního a ekonomického, bude mít pozitivní vliv na regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Projekt „Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou“ je spolufinancován Evropskou unií.